2 kwietnia 2019

Obchody 80 rocznicy napaści ZSRR na Polskę.

Stowarzyszenie Na rzecz Rozwoju Lokalnego „Mokrelipie”
  
organizuje:
Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy epitafijnej
Poświęconej Zrywom Niepodległościowym i Wojnom
dla upamiętnienia 80 rocznicy Napaści ZSRR na Polskę w 1939 r.
na pomniku:
Pamięci Męczeństwa i Czynu Narodu Polskiego w Walce o Wiarę, Honor, Wolność, Niepodległość, Integralność Ziem Polskich i Prawa Człowieka,
w Mokremlipiu, gmina Radecznica, powiat Zamość, woj. Lubelskie.
w dniu 22 września 2019 roku.
Planowany program uroczystości:
9:30 -   Wprowadzenie Asysty Honorowej, Pocztów Sztandarowych organizacji kombatanckich i
społecznych na plac przy kościele w Mokremlipiu.
9:40 -   Przywitanie uczestników i zaproszonych gości przez organizatora.
9:50 -   Rozpoczęcie uroczystości, odegranie Hymnu Narodowego, odsłonięcie i poświęcenie
tablicy epitafijnej na pomniku.
10:00 - Przemówienia  zaproszonych gości.
10:15 - Apel Pamięci, Salwa Honorowa, złożenie wieńców przed pomnikiem, wprowadzenie
pocztów sztandarowych do kościoła.
10:40 - Akademia Patriotyczna w wykonaniu młodzieży szkolnej i połączonych chórów, oraz   zespołów ludowych.
11:00 - Msza Święta w intencji Narodu Polskiego
12:30 - Inscenizacja historyczna wojny z Niemcami i napaści ZSRR na Polskę.
13:00 - Poczęstunek dla uczestników uroczystości, przyjęcie dla zaproszonych gości.
14:00 - Zakończenie uroczystości.
Zapraszamy do współpracy w realizacji tego projektu, instytucje państwowe, samorządowe, organizacje pozarządowe, grupy rekonstrukcji historycznych, osoby fizyczne oraz wszystkich zainteresowanych tematyką tego wydarzenia.
Andrzej Kondrat - Prezes Zarządu8 listopada 2018

Odsłonięcie i Poswięcenie Pomnika
Uroczystość odsłonięcia pomnika została dofinansowana przez: Narodowe Centrum Kultury, Grupę Azoty Puławy, Urząd Gminy w Radecznicy oraz BS w Szczebrzeszynie.

Pomnik upamiętniający stulecie odzyskania niepodległości w Mokremlipiu uroczyście odsłonił Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek w asyście: Senatora RP Jerzego Chróścikowskiego, Dyrektora Lubelskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Marcina Krzysztofika, Prezesa Stowarzyszenia Mokrelipie Andrzeja Kondrata, i wójta gminy Radecznica Mariana Szupra.

   
Witając zaproszonych gości Przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika w Mokremlipiu Andrzej Kondrat powiedział – „Znajdujemy się przed pomnikiem  Pamięci Męczeństwa i Czynu Narodu w Walce o Wiarę, Honor, Wolność, Niepodległość, Integralność  Ziem Polskich  i Prawa Człowieka, wybudowanym dla uczczenia 100 - lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, w Parafii Mokrelipie, która istnieje ponad 600 lat. Dość długi tytuł, ale zawierający to wszystko co było ideą walki narodu polskiego, aby Polska istniała  nie tylko  w sercach Polaków  ale także na mapach Europy i Świata. Ten pomnik to utrwalenie pamięci o tragicznych losach  i bohaterskich czynach społeczeństwa polskiego, które nie godziło się z utratą wolności i niepodległości i sprzeciwiało się zaprogramowanej ateizacji, które bez względu na różnice i podziały potrafiło porozumieć się wokół idei Wolnej i  Niepodległej Polski. To również wychowanie patriotyczne i edukowanie historyczne społeczeństwa, które tak łatwo traci pamięć, a przez to i tożsamość”. 
Dziękuję wszystkim państwu za to, że razem wyrażamy naszą dumę z faktu, że jesteśmy Polakami, że razem dziękujemy naszym przodkom za to, że sto lat temu doprowadzili dzięki Panu Bogu, który się nimi posłużył, do tego, że Polska po 123. latach zaborów, rusyfikacji, germanizacji, terroru, zwalczania polskości, męczeństwa za polskość, wróciła na mapy świata i Europy” – mówił wojewoda Przemysław Czarnek.
Ogromnie dziękuję za ten pomnik i za tą rozbudowaną nazwę. Wiara, honor, wolność, niepodległość – taka jest kolejność. Polskość uratowała wiara. Nie byłoby Polski w 1918 roku na mapie świata i Europy, nie byłoby Narodu Polskiego zdolnego do podźwignięcia się po 123. latach i odbudowania państwa polskiego w tak krótkim czasie, bo te 21. lat II RP to też był kolejny cud. Cud, który wynikał z wcześniejszych wydarzeń. Z faktu, że Naród Polski przez 123. lata zaborów trwał w wierze ojców swoich. Wierzył w Pana Boga. Tę wiarę podtrzymywał i rozwijał Kościół Katolicki bez względu na narodowość kapłanów. Wiara w Pana Boga jest najważniejszą wartością i fundamentem tego, że jesteśmy dzisiaj wolni i niepodlegli. Nie ma i nie będzie wolnej i niepodległej Polski bez chrześcijaństwa. Musimy sobie uświadomić, że my ten dar, który otrzymaliśmy w 1918 roku i za który mamy dziękować Panu Bogu, mamy obowiązek i zadanie przenieść na kolejne pokolenia. My tej niepodległości nie przeniesiemy jeśli nie spowodujemy, że Polska dalej będzie chrześcijańska. Honor każe nam trwać przy podstawowych, fundamentalnych zasadach leżących u podstaw bytu Narodu Polskiego bez względu na wszystko” – podkreślił wojewoda.   


Na uroczystość przybyli Członkowie Komitetu Honorowego: Jerzy Chróścikowski Senator RP,  Przemysław Czarnek Wojewoda Lubelski, Teresa Misiuk Lubelski Kurator Oświaty, Dariusz Kopciowski Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Marcin Krzysztofik Dyrektor IPN Oddział w Lublinie.Przybyły Poczty Sztandarowe ŚZŻAK Okręg Zamość, organizacji kombatanckich, Służb Mundurowych, Ochotniczych Straży Pożarnych, Szkół Gminy Radecznica i Organizacji Pozarządowych. Honorowe warty przed pomnikiem wystawiły grupy rekonstrukcji historycznej: Ochotnicza Legia Kobiet (OLK)  przedstawiająca polską ochotniczą organizacje wojskową utworzoną we Lwowie w 1918 przez kobiety, pragnące walczyć o niepodległość Polski. Członkinie organizacji brały udział w bitwie o Lwów podczas wojny polsko-ukraińskiej oraz w wojnie polsko- bolszewickiej w tym w walkach o Wilno i Warszawę.
Biłgorajskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej odtwarzające Powstańców Styczniowych.
Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. Konrada Bartoszewskiego ps. „Wir” z Biłgoraja przedstawiająca żołnierzy Armii Krajowej i konspiracji antykomunistycznej.

13 października 2018

Trwają intensywne prace przy budowie pomnika

Do późnych godzin wieczornych trwają prace przy budowie pomnika, aby zdążyć na czas.Jest decyzja o przeniesieniu zezwolenia na nowego inwestora

Pragniemy poinformować, że udało nam się zawrzeć porozumienie z IPN Oddział Lublin w sprawie finasowania budowy pomnika Czynu i Męczeństwa Narodu w Walce o Wiarę, Honor, Wolność, Niepodległość, Integralność Ziem Polskich i Prawa Człowieka. Z dniem 12 października Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie na podstawie decyzji Starostwa Powiatowego w Zamościu stał się głównym inwestorem i wykonawcą pomnika w Mokremlipiu.