13 października 2018

Trwają intensywne prace przy budowie pomnika

Do późnych godzin wieczornych trwają prace przy budowie pomnika, aby zdążyć na czas.Jest decyzja o przeniesieniu zezwolenia na nowego inwestora

Pragniemy poinformować, że udało nam się zawrzeć porozumienie z IPN Oddział Lublin w sprawie finasowania budowy pomnika Czynu i Męczeństwa Narodu w Walce o Wiarę, Honor, Wolność, Niepodległość, Integralność Ziem Polskich i Prawa Człowieka. Z dniem 12 października Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie na podstawie decyzji Starostwa Powiatowego w Zamościu stał się głównym inwestorem i wykonawcą pomnika w Mokremlipiu.

8 października 2018

Jest już pozwolenie na budowę pomnika

Otrzymaliśmy już zezwolenie na budowę pomnika, a jutro podpisujemy umowę  z inwestorem który finansuje całkowity koszt budowy pomnika w Mokremlipiu.
28 września 2018

W pracowni artysty rzeźbiarza Pana Andrzeja Malca w Krakowie powstaje model rzeźby 
do odlewu z brązu orła na kolumnę pomnika:


PAMIĘCI MĘCZEŃSTWA
  I CZYNU NARODU
    W WALCE O WIARĘ,

  WOLNOŚĆ, NIEPODLEGŁOŚĆ,

  INTEGRALNOŚĆ ZIEM POLSKICH
  I PRAWA CZŁOWIEKA
  W LATACH 1768-1990